OBJEKTIF PKG

 • Meningkatkan kualiti pendidikan hasil dari proses pengajaran dan pembelajaran
 • menjalankan aktiviti penyelidikan.
 • mengesan dan mengenal pasti masalah pengajaran dan pembelajaran.
 • memupuk ikthiar dan minat guru ke arah mempertingkatkan profesionalisme.
 • meningkatkan keterampilan guru-guru melalui program latihan.
 • menyebar maklumat, pengetahuan dan inovasi pendidikan.
 • merapatkan hubungan sekolah-sekolah dalam aspek keperluan perkhidmatan dan pendidikan.
 • menyediakan kemudahan sosial dan teknikal kepada guru.
 • mengeratkan hubungan masyarakat setempat Pemangkin ICT setempat.Fungsi PKG
 • Fungsi 1: membantu melaksanakan aktiviti teknologi pendidikan yang dirancang dan mengumpul maklumat untuk pelaporan.
 • Fungsi 2: memberi khidmat sokongan pelaksanaan inisiatif ict di sekolah.
 • Fungsi 3 : memberi khidmat sokongan pelaksanaan sekolah bestari dan pembestarian sekolah mengikut kelompok.
 • Fungsi 4: membantu penyediaan danpenerbitan bahan pengajaran & pembelajaran dalam pelbagai media mengikut piawai yang ditetapkan. (tidak berkaitan)
 • Fungsi 5: memantau dan memberi khidmat sokongan pembangunan pusat sumber.
 • Fungsi 6: mengedar, mempromosi dan memberi khidmat sokongan teknologi pendidikan membantu proses
 • Fungsi 7: pengauditan penggunaan teknologi dalam p&p dan pengurusan sekolah. (tidak berkaitan)
 • Fungsi 8: membantu khidmat kepakaran teknologi pendidikan di sekolah
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 comments:

Post a comment